TIAC praksa

Praksa je oduvek bila važna karika u procesu sticanja znanja, ali nikad nije bila važnija nego danas.

Zainteresovani ste za praksu u TIAC-u? Popunite obrazac prijave za praksu i pošaljite svoj CV na mail internship@tiacgroup.com .

Neki od kriterijuma koje uzimamo u obzir prilikom odabira praktikanata (a koji su obuhvaćeni u obrascu prijave za praksu) su:

  • Uspeh u školovanju
  • Dokazano interesovanje za IT i programiranje kroz samostalno realizovanje projekata (prilikom popunjavanja prijave je potrebno da detaljno i što bolje opišete relevantni projekat)
  • Motivaciono pismo

Svi kandidati koji pošalju svoj CV biće kontaktirani putem email-a od strane našeg HR menažera.