TIAC letnje prakse 2019.

U TIAC-u i ove godine organizujemo letnju praksu iz programiranja. Pre nego što vam kažemo nešto više o samoj praksi pročitajte utiske prošlogodišnjih praktikanata.

``Last July I started internship in Tiac, and it was my first experience with IT industry. Three weeks of thoughtfully prepared tasks, with guidance of well suited mentors is great opportunity to learn. After all, biggest impression that I gained during internship is that strongest value of Tiac is in their people, and I'm proud to say I'm part of that people now.``

Jovana – Front End Developer

Moje prvo pravo iskustvo u IT svetu počelo je u julu mesecu 2018. godine kada sam došla na praksu u TIAC. Celokupna praksa na mene je ostavila nekoliko jakih utisaka od kojih bi izdvojila dva:

  1. Odlično pripremljen program prakse i odlični mentori koji su bili dostupni uvek kada je to potrebno.
  2. Da najveću vrednost kompanije predstavljaju zaposleni u TIAC-u.

Danas radim na jednom većem projektu na poziciji Front End Developer-a i ponosna sam što sam deo TIAC tima.

“Success doesn’t come to you. You go to it.”

``Last July I started internship in Tiac, and it was my first experience with IT industry. Three weeks of thoughtfully prepared tasks, with guidance of well suited mentors is great opportunity to learn. After all, biggest impression that I gained during internship is that strongest value of Tiac is in their people, and I'm proud to say I'm part of that people now.``

Milloš – Java Developer

Praksa u TIAC-u za mene je predstavljala produženi intervju, koju sam posmatrao kao dolazak na posao.

Ovde sam dobio priliku da prokažem ono šta znam, a ujedno u radu sa mentorom da još više proširim svoje znanje.

Posle završene prakse zaposlio sam se na poziciji Junior Java Developer i radio sam  na 2 manja projekta u Java tehnologijama. Trenutno radim na jednom većem projektu takođe u Java tehnologiji.

“The expert in anything was once a beginner.”

Tiac letnje prakse 2019.

TIAC d.o.o. tradicionalno i ove godine realizuje letnje prakse. Pozivamo sve zainteresovane praktikante da se prijave do 10.07.2019. popunjavanjem obrasca prijave za praksu i slanjem svog CV-a na email adresu: internship@tiacgroup.com.

Prakse će se organizovati u periodu jul i avgust 2019. godine. Očekivano trajanje prakse je od 3 do 4 nedelje. U zavisnosti od dodeljenog zadatka, trajanje prakse može biti korigovano. Svaki praktikant dobija mentora koji će ga usmeravati tokom prakse.

Detalji realizacije letnjih praksi kao i tačni datumi početka i kraja prakse, dogovaraju se sa mentorima.

Kriterijumi koji će se uzimati u obzir:

  • Rezultati testa koji će kandidati raditi
  • Uspeh u školovanju
  • Motivaciono pismo i interesovanje za IT i programiranje kroz samostalno realizovane projekte

Svi kandidati koji pošalju svoj CV dobiće potvrdu da je prijava zavedena, a po završetku konkursa će biti obavešteni o rezultatima konkursa.

Teme za prakse

Za TIAC prakse 2019. spremili smo projektne zadatke iz sledećih tematskih oblasti:

  • Razvoj aplikacija baziranih na mikroservisnoj arhitekturi
  • Front End

Praktikanti će u zavisnosti od svojih preferencija i broja raspoloživih mesta moći da biraju tematsku oblast.

Razvoj aplikacija baziranih na mikroservisnoj arhitekturi  

Koncept mikroservisa je najnoviji trend u dizajniranju i razvoju aplikacija, web i mobilnih. Mikroservisi donose brojne benefite u odnosu na klasičnu servisno-orijentisanu arhitekturu. Jedan od benefita je brža implementacija funkcionalnosti aplikacije. TIAC je razvio svoju platformu baziranu na konceptu mikroservisa, REQSTER.

Praktikanti će imati priliku, u zavisosti od projektnog zadatka, da:

  • Razvijaju nove mikroservise u .NET tehnologiji
  • Razvijaju nove mikroservise u Java tehnologiji
  • Implementiraju Front End funkcionalnosti u Angular-u

Front End

JavaScript programiranje i rad sa grafičkim objektima u JS.

Praksa je oduvek bila važna karika u procesu sticanja znanja, ali nikad nije bila važnija nego danas.