TIAC letnje prakse 2018. – programiranje

Praksa je oduvek bila važna karika u procesu sticanja znanja, ali nikad nije bila važnija nego danas.

TIAC letnje prakse 2018.

– PROGRAMIRANJE –

 

TIAC d.o.o. tradicionalno i ove godine realizuje letnje prakse. Pozivamo sve zainteresovane praktikante da se prijave do 23.07.2018. popunjavanjem obrasca prijave za praksu i slanjem svog CV-a na email adresu: internship@tiacgroup.com.

Prakse bi se realizovale u periodu jul i avgust 2018. godine. Očekivano trajanje prakse je od 3 do 4 nedelje. U zavisnosti od dodeljenog zadatka, trajanje prakse može biti korigovano. Svaki praktikant dobija mentora koji će ga usmeravati tokom prakse.

Detalji realizacije letnjih praksi kao i tačni datumi početka i kraja prakse, dogovaraju se sa mentorima.

Kriterijumi koji će se uzimati u obzir:

  • Uspeh u školovanju
  • Motivaciono pismo i interesovanje za IT i programiranje kroz samostalno realizovane projekte

Svi kandidati koji pošalju svoj CV dobiće potvrdu da je prijava zavedena, a po završetku konkursa će biti obavešteni o rezultatima konkursa.

Teme za prakse

Za TIAC prakse 2018. spremili smo projektne zadatke iz sledećih tematskih oblasti:

  • Razvoj aplikacija baziranih na mikroservisnoj arhitekturi
  • PHP WordPress
  • Front-end

Praktikanti će u zavisnosti od svojih preferencija i broja raspoloživih mesta moći da biraju tematsku oblast.

Razvoj aplikacija baziranih na mikroservisnoj arhitekturi  

Koncept mikroservisa je najnoviji trend u dizajniranju i razvoju aplikacija, web i mobilnih. Mikroservisi donose brojne benefite u odnosu na klasičnu servisno-orijentisanu arhitekturu. Jedan od benefita je brža implementacija funkcionalnosti aplikacije. TIAC je razvio svoju platformu baziranu na konceptu mikroservisa, REQSTER.

Praktikanti će imati priliku, u zavisosti od projektnog zadatka, da:

  • Razvijaju nove mikroservise u .NET tehnologiji
  • Razvijaju nove mikroservise u Java tehnologiji
  • Implementiraju front-end funkcionalnosti u Angular-u

PHP WordPress

Implementacija novih plugin-ova za WordPress platformu.

Front-End

JavaScript programiranje i rad sa grafičkim objektima u JS.