TIAC letnje prakse 2018. – menadžment kvalitetom

Praksa je oduvek bila važna karika u procesu sticanja znanja, ali nikad nije bila važnija nego danas.

TIAC letnje prakse 2018.

– MENADŽMENT KVALITETOM –

 

TIAC d.o.o. tradicionalno i ove godine realizuje letnje prakse. Po prvi put, prakse će se organizovati i iz oblasti menadžmenta kvalitetom. Pozivamo sve zainteresovane praktikante da se prijave do 15.08.2018. slanjem svog CV-a na email adresu: internship@tiacgroup.com .

Prakse bi se realizovale u toku avgusta i septembra meseca 2018. godine. Očekivano trajanje prakse je od 3 do 4 nedelje. U zavisnosti od dodeljenog zadatka, trajanje prakse može biti korigovano. Svaki praktikant dobija mentora koji će ga usmeravati tokom prakse.

Detalji realizacije letnjih praksi kao i tačni datumi početka i kraja prakse, dogovaraju se sa mentorima.

Kriterijumi koji će se uzimati u obzir:

  • Uspeh u školovanju
  • Motivaciono pismo
  • Upoznatost sa oblasti menadžmenta kvalitetom, specifično ISO porodica standarda
  • Izraženo interesovanje za IT industriju

Svi kandidati koji pošalju svoj CV dobiće potvrdu da je prijava zavedena, a po završetku konkursa će biti obavešteni o rezultatima konkursa.

Opis prakse

TIAC letnje prakse 2018. iz oblasti menadžmenta kavlitetom obuhvataće:

  • Upoznavanje sa kompanijom i procesima rada u njoj
  • Upoznavanje sa integrisanim sistemom menadžmenta kvalitetom u kompaniji
  • Praktični rad na zadacima vezanim za aktivnosti menadžmenta kvalitetom u nekoliko oblasti poslovanja
  • Praktični rad na zadacima vezanim za unapređenje procesa rada i unapređenje menadžmenta kvalitetom

Praktikanti će u zavisnosti od svojih preferencija i broja raspoloživih mesta moći da biraju tematsku oblast.

Quality means doing it right when nobody’s looking.

- Henry Ford